Lyngens Distrikt

Lyngens Distrikt

– Distriktet i midten

Støtte til udlandsrejser

Distriktet har gennem mange år ydet støtte til enkeltpersoner og grupper der ønsker at rejse til udlandet i spejderregi. For at komme i betragtning, skal følgende krav være opfyldt:

  • Det skal udelukkende dreje sig om en rejse af spejdermæssig karakter.
  • Distriktschefen skal modtage en ansøgning, hvor beskrivelse, formål, budget og den/de ansøgendes navn(e) skal fremgå.
  • Distriktet skal bagefter have en rejsebeskrivelse, gerne inkl. billeder, som kan bruges som inspiration for andre.
  • Støtte ydes aldrig efter at arrangementet har fundet sted.

Typisk ydes en støtte på 500 kr til enkeltpersoner eller små grupper (t.o.m tre personer) og 1500 kr til grupper à fire eller flere. Staben kan dog i visse tilfælde forbeholde sig ret til at nedsætte støtten i år, hvor distriktets økonomi er trængt eller usædvanligt mange søger om støtte.