Lyngens Distrikt

Lyngens Distrikt

– Distriktet i midten

Fuld af virkelyst (2008-2010)

Til Distriktsmødet d. 7. marts 2008 fortsatte Karl Åge Maj som distriktschef, mens følgende assistenter også fortsatte: Tina Agerlund Nielsen, Mikkel Jakobsen, Jonas Thøgersen , Lasse Rasmussen og Helle Haug. Nye i staben blev Preben Nielsen (Engesvang), Mik Christensen (Skibbild-Nøvling) og Michael Vestergaard (Gjellerup). Med valget blev gennemsnitsalderen atter sænket. Kun to var med fra den oprindelige stab fra 2003: Tina og Karl Åge.

Som i 2006 og 2008 brugte staben de første møder på at tage alle arrangementer op til overvejelse og på den baggrund lægge en datoplan. En nyhed var et ekstra kvartalsledermøde i juni. Kvartalsledermøderne havde hidtil været en falsk varebetegnelse, eftersom der kun var tre møder om året. Fra 2008 blev der indført et ekstra møde (i juni), så lederne også kunne mødes på en lys sommeraften.

I mange år havde tidspunktet for Distriktsturneringen været en hovedpine for Distriktsrådet. MUS-løbet i Herning arrangeret af Sct. Georgs Gilderne havde samme målgruppe som bæver-/ulveturneringen og lå også i april. Det var af den grund ønskeligt at flytte turneringen for de små til et andet tidspunkt på året. Imidlertid kunne turneringen for juniorer, spejdere og seniorspejdere ikke flyttes – i det mindste ikke i de år hvor de var 1. del af DM i Spejder. Løsningen blev i 2008 at opdele distriktsturneringen. De store tog i april til Givskud, mens de små tog til Kollemorten i september. Det blev ikke nogen succes. Dels krævede det mere planlægningsarbejde med to arrangementer, og dels savnede man det liv der normalt havde været på en Distriktsturnering. Det blev derfor ved dette ene forsøg.

I 2008 var der en konkurrence om at give Distriktsnyt et mere personligt navn. Lene Yde fra Ejstrupholm foreslog Hedeslag, som blev valgt. Fra nr. 13 i september 2008 udkom bladet med det nye navn, en farverig forside og et aktuelt foto på forsiden. Resten af bladet fik også et mindre løft. Hedeslag udgjorde en væsentlig brik i den samlede informationsstrategi overfor grupperne, specielt fordi gruppelederne generelt var flinke til at lægge bladene synligt i spejderhusene. Det var derfor også dejligt at se, at det med ca. 20 sider forsøgte at dække alle arrangementer, jævnligt havde indlæg fra grupperne og altid var godt krydret med billeder.

Dennis G. Jensen fra Engesvang tilbød at sætte gang i JOTI i 2008 som et led i hans Gilwell-uddannelse. Arrangementet blev afholdt på skolen i Engesvang og fungerede fint. Der var tilsyneladende et behov for JOTI, for der var 32 deltagere. Det blev derfor besluttet at fortsætte i de følgende år, bare i spejderhuset i Gjellerup.

Uge 11 havde som tidligere nævnt oplevet en dalende tilslutning, og de andre distrikter i Team West var langsomt faldet fra, mens Lyngens Distrikt valgte at fortsætte. I 2009 var det slut, da arrangementet blev aflyst og ikke senere genoptaget. I en travl hverdag med arbejde, familie og andet spejderarbejde var det svært for lederne at afse tid og overskudsenergi til at deltage i et lederkursus – en landsdækkende tendens som nu også ramte Lyngens Distrikt.

Mikkel Jakobsen (DTA) tog sammen med DTA’er i Gudenå og Lovring Distrikter i 2009 initiativ til en skitur for de tre distrikters seniorer. Skituren, der foregik i uge 7 til Norge, var en stor succes, både deltagermæssigt og i det fine samarbejde distrikterne mellem. De tre distriktsstabe var bagefter fast besluttet på videreføre succesen og dannede på den baggrund Midtsamarbejdet. Tanken var, at der skulle være et enkelt arrangement om året for de ældste spejdere og seniorspejderne. Ikke så meget, men til gengæld skulle det være et arrangement af en størrelsesorden som distrikterne ikke selv kunne magte eller havde deltagerpotentiale nok til. Økonomien var fælles, og arrangementerne måtte gerne give et mindre underskud. Navnet på det næste arrangement i rækken blev M-course, som var en hyttetur ved Gjern i 2010. De andre distrikter havde desværre ikke de fornødne lederkræfter til at hjælpe med planlægning og afvikling, så hytteturen levede ikke op til forventningerne. På den baggrund blev Midtsamarbejdet indstillet.

Hidtil havde Lyngens Distrikt ikke brugt udviklingskonsulenterne aktivt. Der var distrikter, hvor grupperne var langt hårdere ramt end i Lyngens Distrikt. I Lyngens Distrikt var det derfor op til grupperne selv at tage kontakt til en udviklingskonsulent, hvis de ønskede at udvikle gruppen. Det ændrede sig i 2009. Tina og Karl Åge havde et møde med udviklingskonsulent Liane Brandt, hvor medlemstallene og grupperne blev gennemgået minutiøst. Det var ikke mindre end 10 grupper, der blev udpeget og som skulle have alt fra ideer til at komme videre til kaffemøder og hjælp til lederhvervning. Liane tog så fat i grupperne i det omfang arbejdet med andre distrikter tillod.

En Distriktsklan havde været på ønskelisten længe. Tanken med distriktsklanen var i første omgang at samle de unge fra de grupper, der ikke selv havde en klan. På lidt længere sigt kunne klanen samle de gruppeløse op, dem der flyttede til Herning eller Ikast for at læse og som ikke kunne være aktive i den gruppe de kom fra. Måske kunne det også med tiden lykkes at få fat i studerende og andre unge, som aldrig havde været spejdere men som ønskede at komme med i et sjovt fællesskab. Klanen startede med en hyttetur i Ikast i september 2009. Her blev René fra Langelund-Karlskov klanleder. Klanens navn: Caluna Vulgaris (Hedelyng). Turen var en pæn succes, men snart stod det desværre klart, at der var tale om Tordenskjolds soldater. De folk, der drev og deltog i klanen var typisk stabsmedlemmer og/eller klanmedlemmer fra andre klaner. Det lykkedes aldrig at nå ud til klanløse eller gruppeløse, og i den erkendelse blev klanen lagt i mølposen i foråret 2011

DUD havde siden den nye distriktsstruktur været flagskibet i uddannelsessamarbejdet Team West. Gennem årene havde skiftende DTU’er i de fem distrikter kæmpet for at få DUD til at blive en succes. DUD foregik over en hel weekend om efteråret på Trevæld Spejdercenter, mens ellers var mange løsningsmodeller prøvet af, dog uden held. I 2008 prøvede Team West derfor at koge arrangementet ned til en lang lørdag, hvilket viste sig at være en succes. Det var nemmere for lederne og instruktører at afsætte en lørdag end en hel weekend på et lederkursus. Samtidig var det lykkedes teamet bag DUD at skabe liv og virkelyst på centret. Men arbejdsformen med fem ligeværdige DTU’er, der skulle samarbejde om DUD kostede kræfter. DTU’erne havde andre uddannelsesmæssige opgaver og havde ikke altid energi til DUD. På et stormøde i Team West blev det besluttet at give den endnu en chance, at fortsætte med et lørdagsaarrangement og at udnævne en uafhængig koordinator som kunne aflaste DTU’erne. Dét fungerede. De 52 deltagere i 2009 vidnede om, at opbakningen var til stede når arrangementet fungerede. En svipser med mangelfuld udsendelse af indbydelser betød aflysning året efter, men i 2011 var det atter en succes med 58 deltagere.

I perioden kom der gang i nyanskaffelserne, som i alle tilfælde var delvist støttet at fondsmidler: Bærbar og projektor i 2009 (Tuborgs grønne fond), 6 nye GPS-modtagere i foråret 2010 – de gamle var helt færdige (Friluftsrådet) og i 2010 et samlingstelt (også Friluftsrådet). Det var udstyr, som grupperne kunne låne. Den økonomiske guldalder ophørte i øvrigt i 2009, der var det sidste år hvor Lyngens Distrikt varetog salget af turneringsmærker. HB havde bestemt, at et eventuelt overskud skulle tilfalde 55°Nord, der overtog fra 2010.

Staben tumlede hele tiden med at synliggøre spejderarbejdet og bruge de ressourcer der var i området. Således var Lyngens Distrikt en væsentlig årsag til, at Sct. Georgs Gilderne genoplivede det hedengangne Økseløbet i 2008. Løbet var for alle spejderaldre for spejdere i Ikast-Brande kommune og foregik en lørdag i begyndelsen af oktober. Meningen var så senere at udvide arrangementet til en hel weekend. Imidlertid havde Sct. Georgs Gilderne ikke de ressourcer som de selv mente var nødvendige, så efter et par tamme arrangementer i Faurholt i 2008 og Ejstrupholm i 2009 blev Økseløbet lagt i mølposen. Samarbejdet med Sct. Georgs Gilderne havde den positive konsekvens, at distriktet brugte Gilderne mere aktivt som f.eks. madhold på PL/PA i årene frem.

Siden Senior Joust i 2005 havde 13-16 været en fast bestanddel af distriktets tilbud til de unge medlemmer. Men som så meget andet krævede det kræfter at afholde dette weekendarrangement i marts måned. Det sidste 13-16 blev afholdt i 2010.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

*