Lyngens Distrikt

Lyngens Distrikt

– Distriktet i midten

Konsolidering (2004-2006)

Der var ordinært valg allerede igen i 2004, dvs. et år efter distriktets oprettelse. Det var et udslag af, at den nye distriktsstruktur blev vedtaget på Landsmødet i 2002 med ikrafttræden fra 2003, og at valg til distrikterne fremadrettet skulle foregå i lige år for at følge Landsmøderne. Flere valgte efter et års indsats at træde ud for at koncentrere sig om andre gøremål, mens to nye ansigter var at finde i staben. Staben bestod herefter af Mette Petersen (Ejstrupholm) som DTC, Tina Agerlund Nielsen (Hærvejsgruppen), Alex Sørensen (Thyregod), Jette Madsen (Sct. Johannes), Carsten Østermark (Gjellerup), Mikkel Jakobsen (Ejstrupholm), Jonas Thøgersen (Thyregod) og Karl Åge Maj (Ejstrupholm). Den tidligere afbalancerede geografiske fordeling var forskubbet mod syd, så nu seks ud af otte stabsmedlemmer kom fra det gamle Kong Ran Division.

Samarbejdet i Team West resulterede i et nyt lederuddannelseskoncept, da Uge 11 debuterede i 2004. Uge 11 var et aftenkursus på nogle hverdagsaftener i uge 11 – deraf navnet. Det var fordelt i de fem distrikter med forskellige moduler for enhver smag, og tanken var så, at lederne fra de fem distrikter kunne deltage i det kursus som man havde behov for. Der var to moduler samme sted samme aften, så gruppernes ledere i højere grad kunne tage afsted sammen selv om de måtte have forskellige behov. Modulerne var en blanding af spejderfærdigheder, inspiration og mere overordnede temaer. Kurset var fra starten en pæn succes i Lyngens Distrikt, mens det kneb i et par af de andre distrikter. Gradvist opgav de andre distrikter, mens Lyngens Distrikt fortsatte i nogle år med Jette Madsen som ihærdig primus motor.

Distriktsturneringen for børnene blev i 2004 afholdt på Kulsø Spejdercenter. En måneds tid før arrangementets afholdelse blev staben kontaktet af Lovring Distrikt, der gerne ville holde distriktsturnering for spejdere og seniorspejdere sammen med et andet distrikt. Dette tilbud sagde staben ja til. Samarbejdet gik rigtigt fint, men alligevel blev der i de følgende år ikke holdt turnering med andre distrikter. Staben ønskede at styrke netværksskabelsen mellem børn og ledere internt i distriktet, og så måtte et samarbejde med andre distrikter vige indtil videre.

Distriktsurneringen fandt forskellige former i de følgende år. Nogle år stod staben for hele arrangementet, andre år var distriktet tovholder med grupperne som bidragydere og atter andre år var hele opgaven lagt ud til en enkelt gruppe. Det mest faste holdepunkt var bevidstheden om at rykke rundt i distriktet, således Kideris-hytten i 2005 og Skygge ved Bording i 2006.

I august 2004 udkom første nummer af et trykt blad til lederne, da Distriktsnyt så dagens lys. Staben havde manglet en fast formidlingsform til grupperne. Endvidere var det stabens ønske at øge integrationen mellem grupperne ved at lade dem skrive til bladet om sommerlejre osv. Det første nummer bestod bare et et foldet A4 med en kort introduktion, lidt om distriktsmærkerne, en arrangementskalender og en adresseliste på staben og gruppelederne. Det blev hurtigt en fast procedure at lade bladet udkomme i maj, september og december, og snart voksede indholdet og mangfoldigheden. Det var en bevidst blad-politik at krydre artiklerne med billeder, især efter at grupperne gav udtryk for at netop billederne gjorde bladet spændende.

I 2004 blev Distriktsturnering for rovere og ledere indført. Det første år var d. 24. august 2004 på Harrild Hede med staben som arrangører. Klan Kaj Kage fra Ejstrupholm var vindere efter en spændende dyst. Det blev i løbet af årene tydeligt, at Distriktsturneringen for rovere og ledere var en stabil succes. Godt nok kæmpede lederflokke og klaner ofte om netop ikke at vinde, fordi det fra starten var vinderne der skulle arrangere næste års turnering, men humøret var højt og motivation ligeså. Endvidere var turneringerne altid begunstiget af godt vejr, selv om det til tider kunne være køligt i september måned.

Et af de første synlige beviser på uddannelsessamarbejdet i Team West var Intro 1, der blev afholdt d. 19. september 2004 i Ikast med i alt 8 deltagere. Meningen var så at fortsætte med de næste byggeklodser i lederuddannelsen i november samme år. Behovet var imidlertid ikke stort nok regionalt, så lederuddannelsen fandt senere sin form i Linien Ud.

I oktober 2004 indbød Vildbjerg gruppe hele distriktet til JOTI på Vildbjerg skole. Vildbjerg havde gennem en del år afholdt JOTI, men 2004 var det første år som et officielt distriktsarrangement. Det blev desværre kun til dette ene arrangement i første omgang.

Med udgangspunkt i distriktets solide økonomi blev der i slutningen af 2004 indkøbt GPS-modtagere i form af fem Garmin Legend. Tanken var, at grupperne kvit og frit kunne låne GPS’erne af distriktet og derfor få mulighed for at stifte bekendtskab med et nyt hjørne af spejderarbejdet uden selv at skulle købe de dyrebare modtagere. Det blev med det samme en kæmpe succes, og i perioder var GPS-modtagerne næsten konstant udlånt til grupperne. Det var dejligt at se, at distriktet også på den måde kunne hjælpe grupperne.

Efter et års tilløb blev der i marts 2005 udbudt et nyt ungdomsarrangement i form af Senior Joust omkring Gjellerup. Det var et hundekoldt arrangement lige som Kong Vinter var på sit højeste, men deltagerne havde trods alt en rigtig god tur. Med lidt justeringer blev arrangementet i de følgende år ændret til 13-16, som var en oplevelselsetur rettet mod de 13-16 årige i distriktet. Med 13-16 i marts, Distriktsturnering i april og PL/PA i november var der nu fyldt godt op med tilbud til de unge i distriktet.

Efter sommerferien 2005 afløste Jonas Thøgersen Carsten Østermark som kasserer, da Carsten ikke kunne afse tid til tjansen pga. sit arbejde. Carsten trådte ved samme lejlighed ud af staben.

For at sikre og bevare følingen med grupperne var der hvert år Rådsmøde i oktober. I de fleste ikke-valgår var der desuden Rådsmøde i marts. Ved Rådsmøderne var der næsten altid mellem 7 og 9 grupper repræsenteret, som regel de store grupper.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

*