Lyngens Distrikt

Lyngens Distrikt

– Distriktet i midten

Et distrikt på skinner – op og ned ad bakke (2010-2012)

Til Distriktsmødet d. 5. marts 2010 fortsatte Karl Åge Maj som distriktschef. Følgende stabsmedlemmer fortsatte ligeledes: Tina Agerlund Nielsen, Lasse Rasmussen, Mik Christensen og Preben Nielsen. Nye i staben var Lasse Jakobsen (Ejstrupholm), Jette Madsen (Sct. Johannes) og Dennis G. Jensen (Engesvang). Distriktsstaben var således på otte medlemmer ud over kassereren. Det var et meget passende antal.

Stabens første opgave var som de andre gange efter et valg at afsætte en kurs og opsætte nogle mål for den kommende periode. ”Plan 2012” var distriktets hidtil mest ambitiøse forsøg på at sætte nogle målrettede tiltag i gang. Der blev brugt en stabsweekend og et par møder til at finde på, opdele, udvælge og beskrive nye indsatsområder. Der var fokus på fire kerneområder: 1) Understøttelse af grupperne, 2) Kvalitetssikring, 3) Arrangementer/aktiviteter og 4) PR. Punkterne var delt over tre perioder: 9 indsatsområder med det samme (Checkskema for kontakten til grupperne, kursusplan fra grupperne så distriktet bedre kunne tilpasse sig gruppernes ønsker, jævnlige besøg i grupperne, Distriktsfane med logo, Youtube-reklamevideo, hjælp til grupperne med udarbejdelse af foldere, PR-plakater osv., fremstilling af PR-bannere som grupperne kunne låne, uddelegere arrangementer til grupperne, checkliste og evalueringsliste til distriktsarrangementer), 4 indsatsområder efter et halvt år (tage kvartalsledermøder op til revision, gøre rådsmøderne mere inspirerende, nytænke 13-16 og sms-service i forbindelse med distriktsarrangementer) og 3 indsatsområder efter et år (lederpleje/ledertræf, tværkorpsligt samarbejde, og medie-ansvarlig). Til hvert møde blev listen taget op og gennemgået, men alligevel var det svært at holde processen kørende. Det var mange tiltag, nogle opgaver var svære at beskrive og så var staben i denne periode hårdt ramt af flytninger, jobskifte og personlige kriser.

Kvartalsledermøderne havde oplevet mange op- og nedture siden distriktets oprettelse. Lederne valgte logisk nok kun at deltage i et Kvartalsledermøde, hvis der var ”kød på”. Staben havde siden distriktets oprettelse holdt fast i en ambition om selv at afholde Kvartalsledermøderne for at aflaste grupperne, men bagsiden var at en tiltrængt fornyelse af konceptet ikke blev gennemført. Derfor faldt deltagerantallet støt og roligt fra 20-25 i 2006-2008 til 15-20 i 2008-2010. Der var endda enkelte møder med kun 10 deltagere. Denne udvikling skulle vendes.

Som et led i Plan 2012 valget staben fra 2010 at uddelegere Kvartalsledermøderne til grupperne. Det skulle staben have gjort for længst. Ikke alene frigjorde det kræfter i staben til andre opgaver, men grupperne kunne lægge en helt anden energi i møderne, når de kun skulle afvikle et enkelt møde, og så skabte det ydermere en forfriskende variation i møderne. Det bedste eksempel var mødet d. 20. januar 2011, hvor Peder Erkmann fra Køge-spejderne kom og fortalte om, hvordan hans gruppe havde fået så meget succes. Arrangementet var igangsat og arrangeret af Sct. Johannes, og en kombination af en indbydelse af høj kvalitet, et flot lobbyarbejde af gruppen og et tema der ramte et behov hos grupperne dukkede ca. 100 op og fyldte godt op i glassalen ved Sct. Johannes Kirke. De fremmødte sugede til sig af Peders guldkorn, og i den efterfølgende tid var det tydeligt, at mange af grupperne brugte en del af de metoder som Køgespejderne havde haft så stor succes med, specielt angående synlighed.

Et andet eksempel på, at grupperne kunne levere et kvalitetsarrangement var Distriktsturneringen i 2011. Snejbjerg afholdt turneringen i skoven ved Kvinten 8.-9. april, og her deltog 131 bævere og ulve samt 88 spejdere og seniorspejdere i distriktets hidtil største Distriktsturnering. Det var en fornøjelse at se de mange deltagere stille op til afslutningen i det skønneste forårsvejr ved pavillonen i skoven.

Distriktet lagde navn og økonomi til Diamant Extrem i 2011 og Diamant i 2012, men derudover var distriktets engagement beskeden. Det var to uafhængige stabe, der stod for de to arrangementer.

Staben arbejde stadig ufortrødent med profilering i denne periode. Der blev oprettet en Facebook-gruppe i 2010. Derudover arbejdedes der hårdt på en form for videofilm. Ideen udsprang af det populære Bubber & BS, hvor den seje, tidligere jægersoldat BS Christiansen tog den bløde hverdagsmand Bubber med ud på hårde udfordringer. Tanken var at skabe en lokal pendant ved at lade en superspejder invitere en kendt politiker eller erhvervsmand med på spejdertur og efter dagens strabadser have nogle hyggelige samtaler om spejderarbejdets værdier ved lejrbålet. TV Midt/Vest var udset til at sende udsendelserne, mens trods forbindelsen ind til TV Midt/Vest i kraft af Morten Fyrstenborg fra Vildbjerg, takkede de desværre nej efter et års lobbyisme. Målgruppen, de unge, var nok alligevel ikke så nemme at ramme gennem TV Midt/Vest, så katastrofen var til at overse. Herefter ændredes planen til en stribe Youtube-reklamevideoer, der med et glimt i øjet og en stor portion selvironi skulle ramme de unge i øjenhøjde. Desværre blev planerne aldrig realiseret, selv om de var ret langt mht. planlægning.

Uge 11 havde som tidligere skrevet været afholdt sidste gang i 2008. Imidlertig gav staben ikke op. I 2011 udsendte distriktet derfor spørgeskemaer vedr. uddannelse til grupperne. Skemaerne fungerede ikke helt efter hensigten, fordi grupperne skulle svare samlet på meget individuelle spørgsmål, så der kom kun svar fra seks grupper. Men de få svar blev brugt som afsæt for udbydelsen af et endagskursus d. 24. marts 2012 i FDF-hytten i Brande. Det var opbygget som et mini-DUD med valgfrie moduler hele dagen. Imidlertid kom der skuffende få tilmeldinger, og arrangementet blev aflyst. Distriktet måtte endnu en gang erkende, at lederuddannelse er et svært emne.

I staben og Distriktsrådet havde det af og til været oppe og vende at indlede et samarbejde med de andre spejderkorps. Spejderne havde, uanset uniformsfarve, en fælles interesse i at styrke spejderarbejdet. De indledende skridt var taget gennem Sct. Georgs Gilderne, mens spejderne i Herning allerede arbejdede sammen om PR på Torvet og spejderne i den gamle Ikast Kommune havde julenatløb. Måske der var en mulighed for at samarbejde om lederuddannelse og ekstreme arrangementer for de unge. Lyngens Distrikt tog initiativ til et tværkorpsligt møde, som fandt sted i foråret 2011 i Ikast. Selv om de forskellige distrikter, divisioner og regioner ikke passede ret godt sammen geografisk set, var der en klar opbakning til at gå videre. Imidlertid blev samarbejdet overhalet indenom af de indledende møder op til Spejdernes Lejr 2012, hvor grupperne på tværs af korps blev kaldt sammen kommunevis. Det tværkorpslige samarbejde på distriktsniveau blev derfor lagt på is.

Efter sommerferien 2011 stod det klart, at flertallet af staben ikke ønskede genvalg. Stabsmedlemmerne var stort set alle flyttet og/eller havde skiftet til et mere krævende arbejde siden det foregående valg, og nogle kunne af personlige årsager ikke fortsætte. Det var første gang i distriktets historie, at distriktet kunne komme i krise. Staben brugte en stor del af efterårets stabsmøder på at finde egnede kandidater, og til Rådsmødet d. 4. oktober 2011 var det vigtigste punkt kandidater til valget, som skulle finde sted d. 9. marts 2012. Men trods ihærdighed og energi var det ikke muligt at opstøve tilstrækkeligt mange kandidater.

De deprimerende fremtidsudsigter medførte, at distriktet løb ind i en nedtursfase. Sidste nummer af Hedeslag udkom som nr. 23 i december 2011. Kvartalsledermødet d. 26/1 2012 – det sidste med den gamle stab – blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Det var en ærgerlig afslutning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

*