Lyngens Distrikt

Lyngens Distrikt

– Distriktet i midten

Ny energi (2006-2008)

Til Distriktsmødet d. 3. marts 2006 valgte Mette Andersen at træde tilbage efter først mange år som DTC i Kong Ran Division og derefter tre år som DTC i Lyngens Distrikt. I stedet blev Karl Åge Maj valgt som DTC. Staben bestod derudover af Jonas Thøgersen (Thyregod), Lasse Rasmussen (Ikast), Helle Haug (Ikast), Mikkel Jakobsen (Ejstrupholm), Tina Agerlund Nielsen (Hærvejsgruppen) og Jette Madsen (Sct. Johannes). Der var med valget sket et markant fald i gennemsnitsalderen i staben, men der var stadig en solid erfaring til stede. Som noget nyt blev der konstitueret en stedfortrædende Distriktschef, så Distriktschefen havde en fast afløser og sparringpartner. Den stedfortrædende Distriktschef var Mikkel Jakobsen.

For at ryste den nye stab godt sammen, skabe plads til store tanker og visioner og på den måde komme bedst muligt fra start tog staben som noget nyt på weekendtur den første weekend i juni 2006. Det var et superskønt sommervejr i det gamle Tårnborg i Tjørring, og staben følte sig godt klædt på, da alle tog hjem lørdag eftermiddag med hovedet fuld af ideer og et langt bedre kendskab til hinanden.

Et af de mest konkrete resultater af stabsweekenden var ønsket om at skabe en mere ensartet profil overfor grupperne og opnå mere klare linier indadtil. Distriktshåndbogen tjente til at samle alle regler og retningslinier ét sted. Ligeledes blev de mange mål og ønsker samlet til en distriktsvision. Fra oktober 2007 kunne staben fremstå ens med sorte fleecetrøjer med distriktslogo på ryggen. Fra slutningen af 2006 blev post til grupperne udsendt med kuverter med distriktets logo.

De mange nye ansiger i staben betød, at der kom en ny energi og begejstring ind i stabsarbejdet. Det var tydeligt på distriktsturneringen, der blev planlagt og afviklet af staben. Det var måske ikke den mest velfungerende distriktsturnering i distriktets historie, men staben havde meget fornøjelse ud af arbejdet. Distriktsturneringen foregik i 2006 i Skygge nær Bording og startede med en opgavehike fra Engesvang og var ellers nok mest kendt for at patruljerne skulle bygge kastemaskiner der kunne skyde appelsiner.

PL/PA var stadig en voksende succes. Mens andre distrikter kæmpede med få deltagere og slog sig sammen for at opnå et bæredygtigt arrangement, gik det dejligt godt i Lyngens Distrikt. Mange ville gerne deltage flere år end de to spor på PL/PA lagde op til, og således opstod behovet for et kursus på de ældste. Senior-PL, som det hed, blev udbudt første gang i 2006 og var fra starten projektorienteret. Det første år, i Herning, skulle senior-PL’erne arrangere og afholde et natløb for de yngste. Det var en stor succes, så forsøget blev gjort permanent. I 2007, i Kollemorten, nåede PL/PA op på 51 deltagere, en fantastisk tilslutning som har holdt stort set siden.

I foråret 2006 sendte staben et spørgeskema ud til grupperne for at blive sporet ind på, hvad grupperne ønskede. Der kom svar fra 13 ud af 16 grupper. Det var meningen, at svarene skulle danne baggrund for nye arrangementer, men desværre blev det i det store og hele ikke til noget. Det eneste synlige resultat var en overlevelsestur, som Ejstrupholm arrangerede i 2007. Tilslutningen til overlevelsesturen var så beskeden, at turen i 2007 var første og eneste overlevelsestur.

Siden distriktets start havde profilering været i fokus. Et af de konkrete ønsker var en hjemmeside. Imidlertid kneb det med at finde de rette folk til at sætte en hjemmeside op. Efter forskellige forsøg gik Lasse Rasmussen fra staben og Rune Madsen fra Ejstrupholm sammen, og mod slutningen af 2006 kunne staben stolt lancere den version af hjemmesiden der, med få ændringer og løbende udbygning, kørte et stykke ind i næste årti.

I efteråret 2007 var der atter kassererskifte, da Børge Skovsgaard fra Gjellerup afløste Jonas Thøgersen. Med Børge fik distriktet en kasserer, der ikke samtidig var aktivt stabsmedlem, men det betød absolut ingenting, da Børge altid har ydet en flot indsats som kasserer.

Distriktet var i god gænge og havde fundet en grundlæggende rytme med kvartalsledermøder, Distriktsturneringer, PL/PA og 13-16 og uge 11 på faste tidspunkter hvert år. Arrangementerne blev løbende evalueret og finpudset. Distriktet var i det hele taget velfungerende, specielt i sammenligning med mange andre distrikter der kæmpede med tilslutningen til mange arrangementer. Mange grupper var utroligt flinke til at bakke distriktet op, og det var derfor i det store og hele en fornøjelse at udbyde arrangementer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

*