Lyngens Distrikt

Lyngens Distrikt

– Distriktet i midten

Støtte til materialeindkøb

Grupper kan søge distriktet om støtte til nyanskaffelser. Mange typer af nyanskaffelser kan komme i betragtning, men specielt ting som kan udgøre en stor forskel i gruppens arbejde vil kunne modtage støtte. Derimod støtter distriktet normalt ikke forbrugsmaterialer. Følgende skal være opfyldt for at gruppen kan komme i betragtning:

Der skal være tale om nyanskaffelser som kommer gruppen til gode

Distriktschefen skal modtage en ansøgning, hvor beskrivelse, formål og budget skal fremgå. Gruppens seneste regnskab skal være vedlagt.

Der er som udgangspunkt ingen beløbsrammer, men grupper kan ikke forvente at modtage større beløb grundet distriktets økonomi.