Lyngens Distrikt

Lyngens Distrikt

– Distriktet i midten

Praktisk information

Her er nogle praktiske oplysninger i forbindelse med lejren i alfabetisk orden:

Affald: Der er affaldscontainere på lejren. Affaldssække sørger vi for.

Afrejse: Afrejse: Vi har fælles afslutning søndag d. 17. maj kl. 13.00, og så er lejren lige pludselig slut.

Ankomst: Vi er ikke alene på Trevæld. Kr. Himmelfartslejren deltager også. Vi har aftalt med dem, at vi ankommer mellem 9.00 og 12.00, så vi kan nå ind på vores lejrplads, inden Kr. Himmelfartslejrens deltagere begynder at ankomme efter frokost.

Flag: Vi har fælles flaghejsning hver morgen på lejrpladsen, men I er da velkomne til at tage egne flag, vimpler og lignende med.

Forplejning: Prisen inkluderer alle måltider fra torsdag aften til og med frokost søndag. Vi benytter os af Trevælds udmærkede madordning.

Gudstjeneste: Der bliver lejrgudstjeneste lørdag morgen, så tag gerne en fane med.

Information: Før lejren sker henvendelse til lejrchefen, ved ankomsten sker det ved henvendelse i informationsteltet.

Kørsel: I skal selv sørge for at transportere jer selv og jeres materiel til og fra lejren. Vi kan koordinere kørsel, hvis der er behov for det.

Ledercafé: Lederne er velkomne til at besøge ledercafeen i Alkoven. Der er altid frisk kaffe på kanden, men være venligst forstående, hvis der undtagelsesvist pga. travlhed mangler kaffe.

Lejrbank: Vi skal gerne være lejrbank, hvis der er behov for det, men det giver mere mening hvis grupperne selv bestyrer pengene.

Lejrchef: Karl Åge Maj, Skovbakkevej 41, 8800 Viborg, tlf. 22 12 29 76, kam@kfumspejderne.dk

Materiel: Der er rafter og brænde til fri afbenyttelse. Resten til at slå en lejr op skal I selv medbringe, dvs. telte, patruljekasser, save, økser, spader, vanddunke, besnøringsreb osv.

Parkering: Langtidsparkering bliver på det område, der hedder Fælgevangen. Det er kun tilladt at køre ind på lejrpladsen for at læsse af frem til kl. 12.00 torsdag og på efter kl. 12.00 søndag.

Slikbutik: Muleposen har åben kl. 13.00-14.00 og 19.00-20.00 hver dag. Det er aftalt med Trevæld, at Muleposen holder åbent, indtil den sidste i køen har haft mulighed for at købe.

Sølvpløk: Vi genindfører traditionen med sølvpløkkonkurence. Der bliver én pløk for spejdergrupperne (altså hvor gruppen vurderes som helhed) og en anden sølvpløk for bedste patrulje. Vi sender kriterierne ud i god tid inden lejren, så I har en chance for at forberede jer bedst muligt.

Tilmelding: Der er seneste tilmelding 27. april 2015. Tilmelding foregår på distriktets hjemmeside www.lyngensdistrikt.dk

Toiletforhold: Der er træk-og-slip ved hovedbygningerne og i et særskilt toilethus. Vi skal ikke tænke på toiletpapir og rengøringsmidler, men vi skal sammen holde toiletterne ved hovedbygningerne rengjorte. Det kommer der mere om på lejren.

Udflugter: Der bliver ingen udflugter.