Lyngens Distrikt

Lyngens Distrikt

– Distriktet i midten

DatoPlan (DP)

Her er en oversigt af de aktiviteter som har fået fastlagt en dato. Men med forbehold for ændringer.

Datoer for distriktsstaben
Dato Hvad? For? Sted Ansvarlig
11-13/11 PL/PA Troppen ? Steffen

 

Ordforklaring:
DT = Distrikt
DTC = Distriktchef
DTU = Distrikts-uddannelsesleder
DTU-A = Distrikts-uddannelsesassistent
HO =  Houens Odde
SOL = Styregruppen for Organisationsudvikling og Ledelse
SUHR = Styregruppen for Uddannelse og HR
SAE = Styregruppen for Arbejdsprogram og Events
SPS = Styregruppen for Profil og Samfund
HB = Hovedbestyrelsen